Znaczące wiadomości w umowie sprzedaży samochodu

Logo image

Przystępując do sprzedaży swojego pojazdu należy bezwzględnie przygotować wszystkie dokumenty aby cała procedura przebiegała sprawnie. Umowa sprzedaży auta nie różni się niczym innym od innego typu dóbr. Osoby pragnący podpisać umowę wzajemnie wykazują chęć na zawarcie umowy. Nie ma większego znaczenia czy pojazd pochodzi od osoby prywatnej czy przedsiębiorcy. Ważnym jest by zbywający dysponował wszelkimi dokumentami, a zwłaszcza powinien być właścicielem pojazdu.

W innym

W innym przypadku koniecznie musi posiadać stosownego pozwolenia właściciela. Upoważnienie musi być potwierdzone prawnie. W przypadku gdy na samochodzie widnieje kredyt, to na transakcję zgodę musi wydać także kredytodawca.

Umowa sprzedaży może posiadać

Umowa sprzedaży może posiadać rozmaitą formę, najlepszą jest forma pisemna. Przedmiotem zapisu jest oczywiście pojazd.W myśl umowy sprzedający ma obowiązek do oddania auta oraz kompletu dokumentów takich jak dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. W przypadku gdy samochód był sprowadzany z zagranicy powinny być dołączone dokumenty wskazujące na uiszczeniu wszystkich należności.